ระบบตรวจสอบเพื่อพิมพ์บัตรชั่วคราวกรอกเลขที่ใบอนุญาติ/รหัสยืนยันเพื่อตรวจสอบข้อมูล

รหัสยืนยัน : ใช้อักษรไทย 3 ตัวแรกของชื่อ (นับรวมสระด้วย)